Các quy định chi phí tiền lương, phụ cấp… cho nhân viên

Các quy định chi phí tiền lương, phụ cấp... cho nhân viên

Các doanh nghiệp khi quyết toán chi phí tiền lương, phụ cấp,… cho nhân viên cũng phải nắm rõ được các quy định chung của Nhà nước ban hành. Như vậy, Các quy định về chi phí tiền lương, phụ cấp,… cho nhân viên như thế nào? Sau đây, camnangketoan sẽ trình bày chi tiết các quy định về chi phí tiền lương, phụ cấp,… cho nhân viên để mọi người cùng tham khảo.

Để hiểu rõ được các quy định, trước tiên ta cần nắm vững được các khái niệm về nguyên tắc tính tiền lương, phụ cấp và phân loại tiền lương, phụ cấp:

1. Nguyên tắc tính tiền lương, phụ cấp

Mức tiền lương, phụ cấp sẽ theo kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, theo mức độ đóng góp của người lao động theo nguyên tắc làm nhiều thì hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, làm công việc gì thì hưởng theo công việc đó, chức vụ gì thì hưởng theo chức vụ đó. Khi người lao động thay đổi công việc, chức vụ mới thì hưởng tiền lương, phụ cấp theo công việc, chức vụ mới đó.

2. Phân loại tiền lương, phụ cấp:

a. Lương chính

Là mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường. Người lao động đảm bảo làm việc đủ thời gian quy định trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận.

Theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định lương chính của người lao động phải bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu vùng tại nơi mà người làm động đang làm việc. Tiền lương chính của nhân viên có thể tính theo các cách sau:

  • Lương theo sản phẩm

Là mức lương trả cho người lao động căn cứ theo mức độ hoàn thành về số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm của người lao động được doanh nghiệp giao cho.

  • Lương khoán

Là mức lương trả cho người lao động căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian hoàn thành. Các chi tiết giao khoán công việc được trình bày trong hợp đồng giao khoán.

  • Lương thử việc

Là mức lương trả cho người lao động trong giai đoạn thử việc, yêu cầu phải từ 85% mức lương của công việc đó trở lên.

b. Các khoản phụ cấp

  • Phụ cấp trách nhiệm

Phụ cấp cho các quản lý, trưởng phòng, nhóm trưởng,… những người sẽ có trách nhiệm công việc cao hơn nhân viên thông thường

  • Phụ cấp đi lại, ăn uống

Các khoản hỗ trợ như tiền ăn giữa ca, xăng xe, điện thoại, đi lại,… cho nhân viên

  • Phụ cấp khác

Tiền phụ cấp cho những công việc nặng nhọc, mang tính nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe,… hoặc công việc ít ai quan tâm.

3. Quy định về chi phí tiền lương, phụ cấp,.. cho nhân viên

a. Chi phí tiền lương, phụ cấp,.. cho nhân viên phải có chi trả thực tế và phải có phiếu chi lương

Doanh nghiệp khi muốn kế khai các khoản lương, trợ cấp,… cho nhân viên thì phải có chứng từ thanh toán, bằng chứng chi trả vào chi phí sản xuất của doanh nghiệp đó. Các nguồn tài chính chi trả đều phải minh bạch và rõ ràng, từ đó kê khai thuế thu nhập cá nhân của nhân viên mới được chính xác.

Xem thêm: Quy định về thời gian thử việc, mức lương thử việc

b. Các khoản tiền lương, phụ cấp,… cho nhân viên phải được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức lương

Các khoản tiền lương, phụ cấp, cho nhân viên khi doanh nghiệp thức hiện chi trả đều phải được ghi cụ thể 1 trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động, Quy chế tài chính của doanh nghiệp, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế thưởng do Ban điều hành công ty quy định,…

c. Có đầy đủ hóa đơn phiếu thu, chi

Trong những trường hợp doanh nghiệp chi trả tiền lương cho người nước ngoài bao gồm chi phí tiền học cho con cái của người nước ngoài, tiền nhà, tiền dịch vụ xã hội thường ngày… Thì đều phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ quy định. Từ đó quy ra lương thực của người lao động nước ngoài, nhằm kê khai thuế thu nhập cá nhân với cơ quan nhà nước được khách quan, minh bạch và chính xác nhất.

d. Tiền lương, phụ cấp,… cho nhân viên làm thêm giờ

Khoảng thời gian làm thêm giờ của nhân viên sẽ được tính lương cao hơn so với tiền lương thực (quy ra giờ trong ca làm việc chính). Thông thường, mức chênh lệch là 150%.

Xem thêm: 

Vào các ngày CN thì tiền lương sẽ nhân 2. Các ngày lễ lớn thì nhân 2 hoặc nhân 3 tùy vào quy định của mỗi doanh nghiệp.

e. Chi phí tiền lương trễ thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế

Các mức chi phí tiền lương, phụ cấp,… trả cho nhân viên thực chất đã hạch toán rồi trong năm trước thì khi qua năm sau, đến thời hạn nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNDN mà vẫn chưa chi trả thì sẽ bị loại. Doanh nghiệp lập quỹ dự phòng hằng năm nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện.

g. Đối với các công ty tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, không có nhân viên

Đối với những công ty quy mô nhỏ như thế này thì chi phí tiền lương, phụ cấp cho chủ công ty không được đưa vào chi phí được trừ.

Xem thêm: 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *