Mức lương đóng bảo hiểm xã hội quy định mới nhất

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội quy định mới nhất

Tại Việt Nam, các công nhân viên lao động đều phải đóng các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc theo mức lương như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn. Vậy mức đóng bao nhiêu theo từng loại lao động? Sau đây, camnangketoan sẽ giải đáp các thắc mắc của mọi người về đóng bảo hiểm xã hội theo mức lương nào.

Căn cứ các cơ sở

Luật số: 58/2014/QH13 quy định về chế độ, chính sách BHXH

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

Nghị định 44/2017/NĐ-CP

Nghị định 143/2018/NĐ-CP

Quyết định 595/QĐ-BHXH

1. Đối tượng tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

 • Người lao động là công dân Việt Nam thuộc các đối tượng
 • Người làm việc theo hợp đồng lao động (có thời hạn, không có thời hạn, mùa vụ), hoặc một công việc nhất định từ 3 đến 12 tháng.
 • Người làm việc theo hợp đồng lao động từ 1 tháng đến 3 tháng: đóng bảo hiểm xã hội, không cần đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
 • Cán bộ, công nhân viên chức
 • Công nhân quốc phòng, công an
 • Quản lý, điều hành doanh nghiệp
 • Làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động
 • Người hưởng chế độ phu nhân, phu quân
 • Người lao động là công dân nước ngoài có giấy phép lao động tại Việt Nam

2. Các khoản lệ phí bảo hiểm xã hội phải đóng

Các khoản lệ phí bảo hiểm xã hội sẽ tuỳ theo mức lương của người lao động, đặc thù công việc và vùng lao động. Được tính theo tỉ lệ phần trăm của mức lương, được đóng định kì hàng tháng. Cá nhân lao động sẽ đóng lệ phí bảo hiểm cho mình, ngoài ra doanh nghiệp còn hỗ trợ một phần. Sau đây là danh sách chi tiết tỉ lệ các mức đóng bảo hiểm xã hội:

Bảo hiểm xã hội:     DN đóng       17.5%           Người LĐ đóng: 8%

Bảo hiểm y tế:         DN đóng       3%               Người LĐ đóng: 1.5%

Bảo hiểm tai nạn:    DN đóng       1%               Người LĐ đóng: 1%

Như vậy, tổng tỉ lệ khoản lệ phí bảo hiểm xã hội là 32%, trong đó: doanh nghiệp đóng 21.5%, người lao động đóng 10.5%

(Mức đóng bảo hiểm = Tiền lương tháng làm căn cứ đóng BH x Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm)

Ngoài ra, người lao động cần phải đóng đoàn phí công đoàn, mức đóng là 2% tiền quỹ lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Xem thêm: Tra cứu mức lương tối thiểu vùng năm 2020 trên cả nước

Nếu người lao động không tham gia công đoàn, bắt buộc doanh nghiệp phải đóng thay cho người lao động. Nếu người lao động tham gia công đoàn, thì phải đóng kinh phí công đoàn.

3. Đóng bảo hiểm theo mức lương năm 2019

Được hướng dẫn cụ thể tại Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH

a. Đối với khối hành chính sự nghiệp: Tiền lương được tính theo mức lương cơ sở. Vì tiền lương của nhân viên là do Nhà nước quy định, nên tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp quân hàm và các khoản phụ cấp (chức vụ, thâm niên,…)

b. Đối với khối doanh nghiệp: Tiền lương đơn vị doanh nghiệp quyết định

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của công nhân viên là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung

 • Mức lương:

Mức lương được tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang bảng lương (lớn hơn hoặc bằng mức lương tối thiểu vùng) do người sử dụng lao động biên soạn và sử dụng hợp lệ theo các quy định của pháp luật, được sự thoả thuận giữa 2 bên. Đối với các công việc tính lương theo hình thức sản lượng sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương được tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

 • Phụ cấp lương:

Bao gồm tất cả các khoản phụ cấp của công việc mà 2 bên đã thoả thuận trong hợp đồng lao động, cụ thể như sau:

 • Các khoản phụ cấp để bù đắp về điều kiện lao động, tính chất an toàn của công việc, mức độ phức tạp, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thoả thuận trong hợp đồng lao động chưa tính đến hoặc đã tính nhưng chưa đầy đủ.
 • Các khoản phù cấp lương gắn với quá trình làm việc, trách nhiệm công việc.
 • Các khoản bổ sung khác:
 • Các khoản bổ sung xác định mức tiền cụ thể và mức lương thoả thuận ghi trong hợp đồng lao động, được trả thương xuyên trong mỗi chi kì tính lương.
 • Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể và mức lương thoả thuận trong hợp đồng lao động, trả thương xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi chu kì tính lương.

4. Các khoản không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật Lao động, các khoản tiền sẽ không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

 • Tiền thưởng
 • Tiền hỗ trợ ăn giữa ca, xăng xe, điện thoại, ở, giữ trẻ, sinh nhật người lao động
 • Trợ cấp người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn như: tai nạn lao động, tai nạn giao thông, bệnh nghề nghiệp
 • Phụ cấp chuyên cần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *