Những lưu ý khi doanh nghiệp vay tiền ngân hàng để mua ô tô

Tín dụng phát triển, việc vay tiền ngân hàng mua ô tô ngày càng trở nên phổ biến. Vậy, khi doanh nghiệp vay tiền ngân hàng mua ô tô kế toán cần lưu ý những gì? Chi phí lãi vay có được ghi nhận chi phí được trừ không? Bài viết dưới đây, kế toán camnangketoan đã giúp bạn giải đáp những thắc mắc đó.

1. Lưu ý gì khi làm hồ sơ vay ngân hàng?

Yêu cầu, thủ tục về hồ sơ vay của mỗi ngân hàng sẽ khác nhau và bạn nên làm việc trực tiếp với cán bộ tín dụng của ngân hàng doanh nghiệp bạn muốn vay để chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ này; nhưng thông thường, một bộ hồ sơ vay ngân hàng để mua xe sẽ bao gồm:

– Giấy phép đăng ký kinh doanh công chứng

– Biên bản họp hội đồng thành viên

– Giấy đề nghị vay vốn: Theo mẫu của từng ngân hàng (Bạn liên hệ với cán bộ tín dụng của ngân hàng để lấy mẫu này).

– Báo cáo tài chính các năm hoặc kỳ theo yêu cầu của ngân hàng

– Điều lệ hoạt động công ty

– Quyết định bổ nhiệm giám đốc và kế toán trưởng (nếu có)

– Giấy CMND của người đại diện công ty đứng ra vay vốn (photo)

– Các Hóa đơn đầu Vào, Hợp đồng kinh tế, Bảng tổng hợp: Nhập Xuất tồn kho, Công nợ ….tùy theo yêu cầu của ngân hàng

– ……..

Lưu ý: Để không phải làm đi làm lại hồ sơ nhiều lần, bạn nên trao đổi thật kỹ với cán bộ tín dụng ngân hàng về điều kiện vay để đưa ra báo cáo sao cho hợp lý với điều kiện vay của ngân hàng.

                           Lưu ý khi vay tiền ngân hàng mua ô tô

2. Quy định về khấu trừ thuế GTGT

  • Các căn cứ liên quan:

– Điều 10, Thông tư 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015 Sửa đổi, bổ sung Điều 15 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính)

– Điểm c, khoản 4, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính

– Công văn 2238/TCT-KK Ngày 16/6/2014 về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng hàng mua vào do Tổng cục Thuế ban hành

Xem thêm: Cách xây dựng thang bảng lương năm 2020

Trong đó, tại Điều 10 Thông tư 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015 có quy định về các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm:

c) Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào được thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng (bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định) thì việc thanh toán theo uỷ quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật.

=> Như vậy:

Trường hợp 1 là ngân hàng giải ngân về tài khoản doanh nghiệp, hoặc giải ngân bằng tiền mặt sau đó, doanh nghiệp sử dụng tiền trong tài khoản ngân hàng thanh toán tiền ban đầu và tiền gốc lãi hàng kỳ phát sinh cho nhà cung cấp ô tô được coi là thanh toán qua ngân hàng.

Trường hợp 2 là công ty ký hợp đồng vay tín dụng với Ngân hàng, sau đó cung cấp các hoá đơn mua hàng trả chậm thì Ngân hàng giải ngân theo đúng số tiền mà Công ty mua nợ người bán bằng cách: chuyển thẳng số tiền vào tài khoản của người bán và phát hành Giấy nhận nợ của ngân hàng (trên Giấy nhận nợ có thông tin tài khoản của bên thụ hưởng) và được ghi rõ phương thức thanh toán trong hợp đồng ký với bên bán hàng thì cũng được coi là hình thức thanh toán qua ngân hàng.

Kết luận: Phần thuế giá trị gia tăng đầu vào của hóa đơn mua xe trả chậm này sẽ được khấu trừ toàn bộ hoặc khấu trừ tương đương với giá trị xe 1,6 tỷ (đối với xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống không dùng cho mục đích kinh doanh vận tải, lữ hành, khách san…)

3. Cách hạch toán vay tiền ngân hàng để mua ô tô

+TH 01: Ngân hàng giải ngân về tài khoản doanh nghiệp, hoặc giải ngân bằng tiền mặt

– Khi nhận được tiền:

Nợ TK 111,112

Có TK 341

– Khi chi dung mua ô tô:

Nợ TK 211

Nợ TK 1332

Có TK 112/331

+ TH 2: Ngân hàng giải ngân thẳng số tiền vay vào tài khoản bên Bán

– Thanh toán tạm ứng lần đầu, ghi:

Nợ TK 331

Có TK 112

– Thanh toán nốt số tiền còn lại bằng tiền vay ngân hàng: nhưng chuyển thẳng vào tài khoản bên Bán xe/ mua hàng…căn cứ Khế Ước Nhận Nợ, UNC :

Nợ TK 331

Có TK 341

– Khi nhận được hóa đơn GTGT: từ nhà cung cấp

Nợ TK 211,152,153,156….. ,

Nợ TK 1332

Có TK 331

Hàng kỳ khi trả lãi ngân hàng:

– Lãi :

Nợ TK 635

Có TK 111,112

– Tất toán vốn vay:

Nợ TK 341

Có TK 111,112

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *