Tuyển tập những tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trong vi phạm hành chính thuế

tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trong vi phạm hành chính thuế

Khi thực hiện các mức phạt đối với các hành vi trốn thuế, gian lận thuế trong doanh nghiệp, pháp luật sẽ căn cứ vào số tiền thuế đã trốn, đã gian lận để tính số tiền phạt tương ứng. Tuy nhiên, tuỳ vào số lần vi phạm hành vi này cộng với việc xét thêm các tình tiết giảm nhẹ hay các tình tiết tăng nặng để giảm hay tăng mức phạt vi phạm hành chính thuế cho doanh nghiệp.

Xem thêm: Tìm hiểu về các mức phạt về hành vi trốn và gian lận thuế như thế nào?

1. Các tình tiết giảm nhẹ theo Điều 9, Luật số 15/2012/QH13:

 • Chủ thể vi phạm hành chính (VPHC) nhưng đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm hậu quả sau vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại sau vi phạm.
 • Chủ thể VPHC đã tự nguyện khai báo, thành thật lỗi; tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện và xử lý VPHC;
 • Vi phạm hành chính trong tình trạng chủ thể vi phạm bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người khác gây ra; vượt quá giới hạn tự phòng vệ chính đáng; vượt quá yêu cầu trong tình thế cấp thiết;
 • VPHC do bị ép buộc hay bị lệ thuộc về vật chất hay tinh thần;
 • Người VPHC là phụ nữ mang thai, người già yếu, người có bệnh hoặc khuyết tật làm hạn chế khả năng nhận thức hay khả năng điều khiển hành vi của bản thân;
 • VPHC vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình gây ra;
 • VPHC do trình độ lạc hậu;
 • Những tình tiết giảm nhẹ khác do Chính phủ quy định.

2. Các tình tiết tăng nặng thông thường theo Điều 10, Luật số 15/2012/QH13

 • VPHC có tổ chức;
 • VPHC nhiều lần, tái vi phạm;
 • Xúi giục, lôi kéo, sử dụng người chưa đến tuổi vị thành niên vi phạm; ép buộc người bị lệ thuộc vào mình về vật chất, tinh thần thực hiện hành vi VPHC;
 • Sử dụng người khác biết rõ là người đó đang bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hay khả năng điều khiển hành vi để VPHC;
 • Lăng mạ, phỉ báng những người đang thi hành công vụ; VPHC có tính chất côn đồ;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn đang có để VPHC;
 • Lợi dụng trong hoàn cảnh chiến tranh, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh hay những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để VPHC;
 • Vi phạm khi đang trong thời gian chấp hành hình phạt bản án hình sự hay đang chấp hành biện pháp xử lý VPHC;
 • Tiếp tục thực hiện hành vi VPHC mặc dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó;
 • Sau khi vi phạm đã có hành vi che giấu, trốn tránh VPHC;
 • VPHC có quy mô lớn (số lượng, trị giá hàng hóa lớn);
 • VPHC đối với nhiều người một lúc, trẻ em, người lớn tuổi, người khuyết tật, phụ nữ đang mang thai.

Chú ý: Những tình tiết tăng nặng nêu trên nếu đã được quy định là hành vi vi phạm hành chính thì không được coi là tình tiết tăng nặng nữa.

Sưu tầm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *