Quy định về thời gian thử việc, mức lương thử việc

Quy định về thời gian thử việc, mức lương thử việc

Các doanh nghiệp khi tuyển lao động đều phải có quá trình thử việc cho người lao động để làm quen với công việc, môi trường và xác định được người phù hợp. Vậy các quy định về thời gian thử việc, mức lương thử việc như thế nào? Sau đây, camnangketoan sẽ giải đáp các thắc mắc của mọi người về các quy định về thời gian thử việc, mức lương thử việc.

1. Hợp đồng thử việc

Khi thoả thuận thử việc giữa người lao động và người sử dụng lao động yêu cầu phải có hợp đồng thử việc. Hợp đồng thử việc bao gồm các nội dung chính sau đây:

 • Tên, địa chỉ người sử dụng lao động hoặc người đại diện
 • Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ, số CMND,… của người lao động
 • Công việc và địa điểm làm việc
 • Thời hạn hợp đồng
 • Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp (nếu có) và các khoản bổ sung.
 • Chế độ tăng lương, tăng bậc.
 • Thời gian làm việc, nghỉ ngơi.
 • Trang thiết bị bảo hộ lao động (nếu có).                                                                  

2. Thời gian thử việc

Theo quy định tại Điều 27 Bộ luật Lao động năm 2012, thời gian thử việc sẽ được căn cứ vào mức độ phức tạp và tính chất của công việc. Nhưng chỉ được thử việc 1 lần đối với 1 công việc nhất định và đảm bảo các điều kiện và thời gian sau đây:

 • Không quá 60 ngày đối với các công việc có các chức danh nghề nghiệp yêu cầu trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên.
 • Không quá 30 ngày đôi với các công việc có các chức danh nghề nghiệp yêu cầu trình độ chuyên môn, kĩ thuật từ trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kĩ thuật và nhân viên phục vụ.
 • Không quá 60 ngày đối với các công việc khác.

Lưu ý:

 • Trong thời gian thử việc, mỗi bên đều có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước hoặc không phải bồi thường nếu việc làm không đúng, không đạt yêu cầu mà 2 bên thoả thuận.
 • Khi kết thúc thời gian thử việc, nếu người lao động đạt yêu cầu công việc thì người sử dụng lao động phải lập hợp đồng lao động nếu muốn nhận vào công ty, doanh nghiệp.

3. Mức lương thử việc

Tiền lương thử việc: Theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

thì mức lương thử việc do 2 bên thoả thuận nhưng bắt buộc phải từ 85% lương của công việc đó. Theo Khoản 1 Điều 5 Nghị định 157/2018/ND-CP quy định, mức lương thử việc:

 • Bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu vùng đối với lao động công việc đơn giản nhất.
 • Cao hơn ít nhất 7% mức lương tối thiểu vùng đối với lao động làm các công việc đòi hỏi đã qua đào tạo nghề.

Lưu ý:

Mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đã tăng lên sao với trước đây, cụ thể như sau:

Đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc:

Vùng I:         Mức 3.980.000 đồng/tháng (trước đây là 3.750.000 đồng/tháng)

Vùng II:        Mức 3.530.000 đồng/tháng (trước đây là 3.320.000 đồng/tháng)

Vùng III:       Mức 3.090.000 đồng/tháng (trước đây là 2.900.000 đồng/tháng)

Vùng IV:      Mức 2.760.000 đồng/tháng (trước đây là 2.580.000 đồng/tháng).

Ngoài ra, theo kế hoạch đã bàn bạc kĩ lưỡng, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã chính thức có kế hoạch tăng lương tối thiểu vùng vào năm 2020. Người lao và sử dụng lao động cần chú ý trong việc lập hợp đồng lao động.

4. Các mức xử phạt các vi phạm thử việc

Bên cạnh nắm vững các thông tin về thời gian thử việc, mức lương thử việc. Người lao động và sử dụng lao động cũng cần phải hiểu rõ các quy định của Nhà nước về các vi phạm thử việc, để thoả thuận hợp lý và tránh vi phạm, gây tổn thất tài chính, thời gian, uy tin cho doanh nghiệp. Các mức xử phạt bao gồm:

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có 1 trong các hành vi sau đây:

 • Yêu cầu thử việc đối với lao động mùa vụ của người lao động.
 • Không thông báo kết quả công việc của người lao động đã thử theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có 1 trong các hành vi sau đây:

 • Yêu cầu người thử việc quá 1 lần đối với 1 công việc
 • Thử việc quá thời gian quy định
 • Trả lương thử việc cho người lao động thấp hơn 85% lương của công việc đó
 • Khi kết thức thời gian thử việc, người sử dụng lao động vẫn nhận người lao động làm việc tiếp tục nhưng không lập hợp đồng lao động.

Trên đây là những quy định về thời gian thử việc, mức lương thử việc và hợp đồng thử việc, các mức xử phạt khi vi phạm trong thử việc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *