Tổng hợp các mức phạt vi phạm hành chính về chứng từ kế toán

Tổng hợp các mức phạt vi phạm hành chính về chứng từ kế toán

Đã có khá nhiều các hành vi vi phạm về chứng từ kế toán trong doanh nghiệp như: không lập chứng từ kế toán khi có nghiệp vụ kinh tế tài chính thực tế phát sinh hoặc có lập nhưng không lập đủ về số lượng hoặc ghi thiếu nội dung,…Dưới đây là các mức phạt vi phạm hành chính về chứng từ kế toán.

Đối với mỗi hành vi vi phạm sẽ có các mức phạt rõ ràng, cụ thể. Tại Điều 7, Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ban hành ngày 16/9/2013 quy định các mức phạt vi phạm hành chính về chứng từ kế toán từ cảnh cáo đến xử phạt hành chính như sau:

Xem thêm: Những tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trong vi phạm hành chính thuế

1. Phạt cảnh cáo:

Doanh nghiệp sẽ bị phạt cảnh cáo đối với hành vi: ký chữ ký của các chức danh sai với vị trí quy định về việc ký các loại chứng từ kế toán.

2. Phạt hành chính từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng:

Mức phạt vi phạm hành chính về chứng từ này áp dụng đối với các hành vi vi phạm sau:

 • Sửa chữa hoặc tẩy xoá chứng từ kế toán theo mục đích riêng mà không thể hiện đúng nhu trên thực tế.
 • Lập không đầy đủ nội dung yêu cầu trên chứng từ kế toán.

3. Phạt hành chính từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng:

 • Mức phạt hành chính này áp dụng đối với DN có 1 hoặc nhiều trong các hành vi sau:
 • Thực hiện ký chứng từ kế toán khi mà trên chứng từ kế toán chưa ghi đủ nội dung theo yêu cẩu.
 • Ký chứng từ kế toán không đúng thẩm quyền hoặc người ký không được uỷ quyền.
 • Không lập đủ số liên yêu cầu của một loại chứng từ kế toán.

4. Phạt hành chính từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng:

Mức phạt hành chính nặng nhất quy định đối với các hành vi vi phạm như sau:

 • Khi có nghiệp vụ kinh tế – tài chính phát sinh nhưng kế toán không lập chứng từ kế toán.
 • Một nghiệp vụ kinh tế – tài chính phát sinh nhưng kế toán lại lập nhiều lần chứng từ để thể hiện nội dung nghiệp vụ.
 • Lập chứng từ kế toán với nội dung ở các liên là không giống nhau.
 • Tự giả mạo hoặc khai sai chứng từ kế toán hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai sai chứng từ kế toán theo ý mình. Đối với hành vi này thì DN sẽ bị tịch thu chứng từ kế toán.
 • Huỷ bỏ hoặc cố tình làm hư hỏng chứng từ kế toán

Các hành vi vi phạm trên được xác định căn cứ vào các quy định về chứng từ kế toán. Kế toán nói riêng và DN nói chung cần cập nhật kịp thời về các quy định này. Để giảm thiểu tối đa các lỗi có thể là không cố ý nêu trên.

Sưu tầm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *